• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Węgiel a twoje zdrowie. Nowy briefing HEAL Polska

Spalanie węgla wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami dla zdrowia. Występują one zarówno na skutek zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu. Zapraszamy do lektury najnowszego briefingu HEAL Polska.


Zgodnie z najnowszym raportem Europejskiej Agencji Środowiska blisko 50 tysięcy mieszkańców Polski umiera przedwcześnie każdego roku z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Światowa Organizacja Zdrowia określa zanieczyszczenie powietrza największym środowiskowym problemem zdrowia publicznego we współczesnym świecie.

Emisje CO2 związane ze spalaniem węgla przyczyniają się do powstawania i nasilania zmiany klimatu, która wiąże się z szeregiem skutków zdrowotnych (od uciążliwości zdrowotnych związanych z falami upałów, poprzez rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, po bezpośrednie zagrożenie życia wynikające z gwałtownych zjawisk pogodowych). Naukowcy i lekarze skupieni wokół czasopisma The Lancet w swojej pracy z 2015 r. określili przeciwdziałanie zmianie klimatu jako „największą szansę dla zdrowia publicznego w XXI wieku”.

Pomimo, że w Polsce to tzw. niska emisja (emisja zanieczyszczeń z gospodarstw domowych i transportu) jest w głównej mierze odpowiedzialna za złą jakość powietrza, to elektrownie węglowe odgrywają także istotną rolę w emisji toksycznych substancji do powietrza, a dodatkowo w ogromnej mierze odpowiadają za emisję gazów cieplarnianych.

Ograniczanie roli węgla w gospodarce wiąże się z dwiema uzupełniającymi się korzyściami zdrowotnymi – ograniczeniem emisji szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych stanowiących zagrożenie zarówno dla zdrowia obecnie żyjących ludzi, jak i funkcjonowania przyszłych pokoleń ze względu na zmianę klimatu.

Więcej na ten temat znaleźć można w naszym briefingu.